Renovatie

Renovatie

Renovatie of renoveren is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen.

Bij renovatie kunnen karakteristieke eigenschappen gecombineerd worden met moderne vernieuwingen,  hierbij kunt u denken aan het opnieuw bewoon-en /of werkbaar maken van een woning(wijk), Horeca-of bedrijfspanden.

Naast bouwkundige kennis en vaardigheden is, voor een goed verloop en resultaat van renovatie en grootonderhoud processen, het vertrouwen van de zittende bewoners onontbeerlijk. Het is voor ons een uitdaging dit vertrouwen te winnen en te behouden tot en met de oplevering en ver daarna.

Heldere communicatie, de bereidheid klachten en wensen serieus te nemen en met pragmatische aanpak werken als smeerolie in het proces. Wij ervaren dat vaak een proces met een moeilijke startpositie zo toch kan leiden tot een resultaat waar iedereen trots op kan zijn.